Når uhellet er ute... da er det godt å ha sikkerhetsblader på et lett tilgjengelig sted for alle ansatte og brukere.

Sikkerhetesdatablader kan du laste ned på:

www.lilleborg.no
www.multiline.dk

Husk å sjekke om det har blitt gjort endringer på produktinnholdet!