Østfoldfrukt Mysen AS ble i November 2011 kontrollmedlem.
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningen for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.